TiV

Problém pohledávek se v dnešní době týká více či méně každého, a to jak fyzických, tak i právnických  osob. Zejména u podnikatelských subjektů jsou pohledávky nedílnou součástí podnikání. Neřešené, či nedostatečně řešené pohledávky se mohou postupem času stát zdrojem velkých problémů. Nejedna fyzická osoba má kvůli pohledávkám těžkou hlavu, nejednu společnost již stály nedobytné pohledávky vlastní existenci. Je dobré předcházet vzniku pohledávek a je moudrým krokem včas vyhledat profesionální pomoc.

Dosavadní praxe potvrdila, že úsilí inkasní agentury - specializované společnosti je mnohem efektivnější než sebelépe míněná snaha věřitele, či jeho interních oddělení, jejichž prioritou jsou jiné úkoly.

Při naší činnosti postupujeme vždy v souladu s platným právním řádem ČR a respektujeme pravidla obchodního tajemství a etické zásady v podnikání.

  • Zajistěte si majetek a své peníze včas
  • Nevyčerpávejte se komunikací s dlužníky a věnujte se své práci
  • Neničte si soukromí kvůli nesolidnosti Vašich dlužníků
  • Komunikaci s Vašimi dlužníky nechte na inkasní agentuře, je to její práce
  • Pokud nejsme úspěšní, nic si neúčtujeme
-
-
-
-
Copyright © 2015 - 2024 TiV