TiV

Prověření bonity

Rešerže či prověření subjektu si můžete zadat před tím, než vstoupíte do jakéhokoli smluvního vztahu, pronájmu nemovitosti, pracovněprávního vztahu, atd. Tím již na začátku smluvního vztahu dokážete identifikovat a eliminovat rizikové partnery, kteří se potýkají s exekucemi, jsou sami, či jejich společnosti v insolvenčním řízení, mají rizikovou historii, či spolupráce s nimi pro Vás vytváří reputační riziko.

Pokud stojíte před rozhodnutím, jak dále komunikovat s dlužníkem, a jakým směrem vést jednání, pak je opět vhodné si nechat zpracovat rešerši na dlužníka, která Vám přinese informace, na základě kterých se můžete rozhodnout, jak dále postupovat. Můžete zjistit, že dlužník má dostatek majetku na umoření svých závazků a jen zkouší, co vydržíte, nebo že je v problémech, ale snaží se je řešit, nebo také to, že je již natolik zadlužen, že již nemá dále smysl pokračovat v jakémkoli vymáhání, protože budete jen generovat vyšší ztrátu.

Rešerže jsou rozděleny do několika kategorií podle toho, jak rozsáhlé informace chcete získat, od rychlého základního prověření z veřejně dostupných databází, až po informace z placených serverů a místní šetření v místě bydliště či podnikání daného subjektu.

-
-
-
-
Copyright © 2015 - 2024 TiV