TiV

Odkup pohledávek

Nabízíme i variantu odkupu pohledávek, avšak toto je pouze okrajová část našich služeb, kterou nabízíme jen v rámci doplnění komplexních služeb smluvním partnerům. Před vlastním odkupem je prověřena bonita dlužníka a kvalita zajištění pohledávky. Na základě zjištění je nabídnuta cena odpovídající kvalitě zajištění a bonitě pohledávky.

-
-
-
-
Copyright © 2015 - 2024 TiV