TiV

Vyklízení - zpřístupnění prostor

Naše společnost Vám dokáže zjistit vyklizení opuštěných či neoprávněně užívaných prostor, ve kterých se nachází majetek pod/nájemce, či osoby, která prostory neoprávněně užívá. Prostory vyklidíme dle požadavku klienta, majetek nalezený v prostorách zinventujeme, fotograficky zadokumentujeme a připravíme na likvidaci, nebo zabalíme k uskladnění. Samozřejmostí je protokol o realizaci se seznamem majetku, případně likvidační protokol atp.

Současně jsme připraveni pro Vás zajistit nezávislou, běžnou či kontrolní inventarizaci jakéhokoli majetku.

-
-
-
-
Copyright © 2015 - 2024 TiV