TiV

Zajištění majetku

V případě, že jste vlastníkem nemovitosti, nebo vlastníka na základě plné moci zastupujete, a Váš nájemce nehradí svoje závazky, a máte obavy, že by se mohl odstěhovat dříve, než uhradí, nebo může skončit v insolvenci, pak pro Vás máme řešení. Je jím realizace zadržovacího práva podle §2234 OZ.

Na základě Vašeho pokynu zajistíme – uplatníme zadržovací právo na majetek dlužníka, který zinventujeme, fotograficky zadokumentujeme a zpracujme protokol o realizaci zadržovacího práva.

Tímto krokem získáte výrazný tlak na dlužníka, který povede buď k okamžité úhradě dluhu, dohodě o splátkách, či jinému zajištění pohledávky. I v případě, že nedojde k okamžité úhradě, ale má tento krok smysl. Pokud následně, po uplatnění zadržovacího práva, dojde k zahájení insolvenčního řízení a úpadku dlužníka, pak tímto krokem, tedy uplatněním zadržovacího práva, se stanete odděleným věřitelem do výše právě toho zajištěného majetku.

Tento krok je realizován téměř výhradně v obchodních prostorách a nikoli v pronajatých bytových jednotkách, a lze jej uplatnit pouze ve vztahu pronajímatel/nájemce, nikoli v podnájemním vztahu.

-
-
-
-
Copyright © 2015 - 2024 TiV