TiV

Notářské zápisy, Exekuce, Insolvence

V rámci jednání s dlužníkem je naším cílem co nejrychlejší úhrada dluhu. V případech, kdy dlužník není schopen pohledávku v relativně krátkém časovém úseku uhradit, a navrhuje dlouhodobé splácení, pak po dlužníkovi požadujeme zajištění dluhu. Jedním z mechanismů tohoto zajištění je podpis uznání závazku a splátkového kalendáře s doložkou přímé vykonatelnosti, formou notářského zápisu.

Tato forma Vám dává možnost vymáhat nesplácenou pohledávku exekučně, a to bez nutnosti podání žaloby, ale pouze na základě doložky o vykonatelnosti.

Notářské zápisy jsou zpoplatněny, avšak náklad na sepsání tohoto zápisu se snažíme přenést          na dlužníka. V případě, že dlužník není schopen v době podpisu poplatek uhradit, poplatek uhradí věřitel, avšak částka za tento náklad se zahrne do uznání závazku a splátkového kalendáře. Tedy dlužník nakonec tento poplatek uhradí, případně jej lze následně exekučně vymáhat.

Toto zajištění je v řadě případů nadstandardní, šetří čas i peníze při případném dalším vymáhání a umožňuje uplatnit oprávněný nárok ještě v době, kdy dlužník má nějaký majetek.

 

Exekuce a nahlížení do Centrální evidence exekucí

Na základě vykonatelného titulu, ať již na základě rozsudku soudu, či notářského zápisu, lze přistoupit k výkonu rozhodnutí, tedy exekuci.

Naše společnost Vám může poskytnout součinnost v dané oblasti, při výběru vhodného exekutora či posouzení vhodnosti realizace exekuce.

V řadě případů totiž může nastat stav, kdy dlužník již žádný majetek nevlastní a postupovat formou exekuce není již vhodným řešením. Pokud dlužník nevlastní žádný postižitelný majetek, nebo je tento zatížen řadou dalších exekucí, může být předem zřejmé, že exekuce nebude úspěšná. Při návrhu na její zastavení ze strany věřitele může exekutor požadovat úhradu nákladů exekuce.

Na základě Vašeho požadavku Vám prověříme konkrétní osobu či společnost v Centrální Evidenci Exekucí (CEE) a Vy hned zjistíte, zda proti Vámi prověřovanému subjektu je či není vedena exekuce.

 

Insolvence

Insolvence, oddlužení, reorganizace, jsou instituty insolvenčního práva, které v současné době jsou velmi časté, a je dobré mít o nich minimálně základní povědomí.

Nabízíme monitoring Insolvenčního rejstříku, tedy průběžnou kontrolu Vašich obchodních partnerů, zda na ně nebylo zahájeno insolvenční řízení. Na základě seznamu IČ tyto zadáme          do našeho systému, a při vybrané změně v Insolvenčním rejstříku Vás o této budeme e-mailem informovat.

Dokážeme Vám pomoci s přihláškou pohledávek do insolvenčního řízení, či pomoci v komunikaci s Insolvenčním správcem.

-
-
-
-
Copyright © 2015 - 2024 TiV