TiV

Mimosoudní inkaso - vymáhání pohledávek

Mimosoudní inkaso nebo vymáhání pohledávek, je již vlastní činností, při které dochází k aktivnímu kontaktu s dlužníkem a hledání řešení s cílem zajistit úhradu dlužné pohledávky.

Mimosoudní vymáhán probíhá na základě příkazní smlouvy a plné moci, kterou věřitel udělí TiV.

V rámci vymáhání hledáme veškeré možné cesty jak nejefektivněji najít cestu k dlužníkovi a přimět jej k úhradě v co nejkratším čase.

-
-
-
-
Copyright © 2015 - 2024 TiV