TiV

Prevence

Mnohokrát opakované, ale často podceňované:"Prevence je lepší a levnější, než řešení následků"

Prevence vzniku pohledávek je často důležitější, než perfektně optimalizovaný proces jejich následného vymáhání. Zjednodušeně řečeno, když pohledávky nevzniknou, není nutné se starat o jejich vymáhání, správu - kontrolu, řešení soudní cestou, hradit soudní poplatky, advokáty, vytvářet opravné položky, atd.

Je efektivnější udělat maximum pro to, aby pohledávky nevznikaly, a aby ty, jejichž vznik nelze předvídat a ovlivnit, byly dostatečně zajištěny. Je dobré mít vždy přehled o svých obchodních partnerech a ty rizikové pod detailnějším dohledem, než odepisovat nevymahatelné pohledávky, nebo je přihlašovat do likvidací či insolvenčních řízení, které málokdy přinesou kýžený efekt, tedy úhradu celého dluhu.

Dobře nastavenými procesy lze téměř zcela eliminovat vznik nevymahatelných pohledávek a tím i náklady na jejich vymáhání, ať již mimosoudní nebo i soudní cestou. Je dobré si uvědomit, že cena prevence může být v součtu menší, než hodnota jedné odepsané pohledávky pro její nevymahatelnost.

Neméně důležitým parametrem je i rychlost řešení pohledávek. Pokud tedy pohledávky vzniknou, je potřeba je neprodleně řešit a zde jednoznačně platí pravidlo, čím dříve, tím lépe. Je potřeba si uvědomit, že pokud někdo začne dlužit, dluží většinou i dalším subjektům, a tedy kdo dříve začne pohledávku aktivně vymáhat, kdo si ji lépe zajistí, ten je úspěšnější a má větší pravděpodobnost, že se dočká svých financí.

-
-
-
-
Copyright © 2015 - 2024 TiV