TiV

Jak to funguje

Mimosoudní vymáhání pohledávek

Mimosoudní vymáhání pohledávek je realizováno na základě podepsané Příkazní smlouvy a udělení plné moci inkasní agentuře.

Může se jednat o Příkazní smlouvu na jednu konkrétní pohledávku, nebo se může jednat o obecnou smlouvu, která umožňuje inkasní agentuře vymáhat všechny pohledávky, které jí předáte k vymáhání.

V Příkazní smlouvě jsou definovány pravomoci inkasní agentury a veškeré obchodní podmínky. Součástí smlouvy je i ustanovení o nakládání s důvěrnými informacemi.

Pohledávka se předává k vymáhání protokolárně. V protokolu se specifikuje pohledávka i její příslušenství.

Dále již probíhá práce inkasní agentury, která spočívá v těchto základních krocích:

- Prověření oprávněnosti pohledávky co do důvodu a výše

- Prověření bonity dlužníka

- Kontakt s dlužníkem a proces vymáhání

 • Upomínky / telefonáty / osobní dohledání / monitoring / …
 • Uznání závazku / úhrada dluhu / splátkový režim / zajištění dluhu / rozhodnutí o dalším postupu

- V případě, že nedojde k uspokojivému vyřešení otázky úhrady dluhu a bude rozhodnuto o ukončení mimosoudního inkasa, bude zpracována závěrečná zpráva o průběhu mimosoudního vymáhání s doporučením dalšího postupu

 

Správa portfolia pohledávek

Správa portfolia pohledávek probíhá na základě Příkazní smlouvy a Plné moci k zastupování. V Příkazní smlouvě jsou definovány pravomoci inkasní agentury a veškeré obchodní podmínky. Součástí smlouvy je i ustanovení o nakládání s důvěrnými informacemi a odpovědnost v případě vzniku škod.

Podklady ke správě portfolia pohledávek je vhodné předávat a aktualizovat v pravidelných intervalech, v případě velkého objemu dat a změn i denně.

Seznamy pohledávek jsou importovány do našeho systému, který zpracuje a vygeneruje jednotlivé úkoly potřebné k optimálnímu fungování procesu vymáhání.

V rámci správy portfolia pohledávek je standardně zajišťováno:

- Mimosoudní inkaso pohledávek

 • Včasné a průběžné vymáhání pohledávek
 • Telefonický kontakt
 • Písemný kontakt – Předžalobní výzvy
 • Osobní kontakt
 • Uzavírání splátkových kalendářů
 • Projednání dohod o uzavření splátkových kalendářů formou notářského zápisu s doložkou vykonatelnosti. Poplatky za sepsání je snaha přenést na dlužníka.

- Průběžný monitoring subjektů

 • Průběžné sledování Insolvenčního rejstříku
 • Průběžné sledování obchodního rejstříku, ARES
 • Průběžné sledování stavu exekucí (v případě potřeby)
 • Prověření majetkových poměrů společnosti i jejích statutárních orgánů a sledování změn v dané oblasti (např. Katastr nemovitostí), (v případě potřeby)
 • Prověření Black Listu – interního seznamu TiV rizikových subjektů

- Reporting

 • Reporting 1 x měsíčně o vývoji stavu
 • Osobní schůzky, tzv. komise, 1 x měsíčně
-
-
-
-
Copyright © 2015 - 2024 TiV